Home   >   Trainings

Trainings

Comprehensive training programs with job opportunities for best candidates.

Upcoming Trainings

28 Sep - 28 Nov

Web Development through Angular
• 2 month program
• 7 candidates limit 3 spots left!

Trajnimi i kësaj serie do të zgjat rreth 2 muaj dhe numri i pjesëmarrësve është I limituar, gjithsej janë 7 kandidatë.

Ky program i trajnimit është përpiluar sipas kërkesave të tregut dhe të kompanive partnere.

Kandidatët më të suksesshëm do të kenë mundësi praktike pas përfundimit të trajnimit!

Regjistrimi për grupin Tetor-Nëntor ka filluar!

28 Sep - 28 Nov

3D Modeling and Printing
• 2 month program
• 7 candidates limit 2 spots left!

Trajnimi i kësaj serie do të zgjat rreth 2 muaj dhe numri i pjesëmarrësve është I limituar, gjithsej janë 7 kandidatë.

Ky program i trajnimit është përpiluar sipas kërkesave të tregut dhe të kompanive partnere.

Kandidatët më të suksesshëm do të kenë mundësi praktike pas përfundimit të trajnimit!

Regjistrimi për grupin Tetor-Nëntor ka filluar!

28 Sep -28 Nov

Graphic Design
• 2 month program
• 7 candidates limit reached

Trajnimi i kësaj serie do të zgjat rreth 2 muaj dhe numri i pjesëmarrësve është I limituar, gjithsej janë 7 kandidatë.

Ky program i trajnimit është përpiluar sipas kërkesave të tregut dhe të kompanive partnere.

Kandidatët më të suksesshëm do të kenë mundësi praktike pas përfundimit të trajnimit!

Regjistrimi për grupin Tetor-Nëntor ka filluar!

Completed Trainings

28 Aug - 28 Sep

Accounting
This training has ended

Subscribe to our newsletter and get informed about the next available training schedule.

28 Aug - 28 Sep

Social Media & Marketing
This Training has ended

Subscribe to our newsletter and get informed about the next available training schedule.

Stay in touch

Subscribe to our newsletter and stay up to date with our news and events

Email

Stay in touch

Subscribe to our newsletter and stay up to date with our news and events.


Email: