Home   >   What we do

What we do

Makerspace Innovation Center Prizren tends to conduct the importance of self-esteem, inspire people make and not consume, help to better think on digital solutions to make the life around easier and better, produce creative ideas on making prototypes, etc.

Our Mission

Duke zhvilluar planprograme, procese dhe teknologji, ne kemi për qëllim të përmirësojmë kualitetin e edukimit dhe të kontribuojmë në ndërtimin e një gjenerate të inovatorëve me mendësi pozitive.

Our Vision

Makerspace është ndërtuar para së gjithash për të ofruar një përvojë mësimi që do të ketë ndikim në jetën e nxënësve tanë. Ne besojmë se ҫdokush ka të drejtë të ndjehet rehat me atë se kush është dhe të mund ta shpreh potencialin e tij/saj lirshëm. Si qenie njerëzore ne jemi në kërkim të vazhdueshëm për të zhvilluar veten, dhe përmes Makerspace ne synojmë të ofrojmë një përvojë që do të krijojë një ndjenjë të 'Unë mundem' tek nxënësit tanë.

Team

Enis Qafëleshi

CEO & Managing Partner

Arber Kryeziu

COO & Managing Partner

Arsim Severi

Instructor & Team Member

Artan Xhaha

Instructor & Team Member

Jeton Pashtriku

Start-up Consulting & Team Member

Ylli Gashi

Instructor & Team Member

Stay in touch

Subscribe to our newsletter and stay up to date with our news and events.


Email: